News

Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoritetit të Konkurrencës (AK)

Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe…

Në datën 4 maj 2018 Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Autoriteti i...

Intervistë e drejtorit të Rregullimit Eknomik dhe Statistikave Pajtim Melani

Intervistë e drejtorit të Rregullimit Eknomik dhe Statistikave Pajtim Melani

Nga qershori rikthehen paketat 30 ditore Nga muaji qershor kompanitë celulare janë të detyruara të kthejnë...

Intervistë

Intervistë

Kryetari i AKEP z. Ilir Zela flet për Scan Magazine mbi çështjen e rregullimit dhe...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

AKEP me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator lidhur me ushtrimin e kompetencës ligjore për administrimin...

AKEP-Jo-duhanit2