News

AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP

AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP

Tiranë më 27 tetor 2017- Në kuadër të rritjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Komunikiemeve...

AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe Institucioneve nga Evropa Juglindore, përgjegjëse për Zbatimin e Direktivës 2014/53/EU (RED)

AKEP merr pjesë në Takimin Ndërkombëtar të Organeve Rregullatore dhe…

Me ftesën e Agjensisë Rregullatore për Komunikime Elektronike dhe Shërbimet Postare të Serbisë (RATEL) në...

Firmoset Memorandumi i mirëkuptimit midis AKEP dhe RAK (Rregullatori i Komunikimeve Elektronike të Bosnje dhe Hercegovinës)

Firmoset Memorandumi i mirëkuptimit midis AKEP dhe RAK (Rregullatori i…

Delegacioni i AKEP zhvilloi një vizitë dy ditore pranë Rregullatorit të Komunikimeve Elektronike të Bosnje...

Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe AKEP

Takim me përfaqësuesit e Autoritetit Rregullatore të Turqisë, ICTA-së dhe…

Gjatë zhvillimit të punimeve të takimit te 32-të Plenar të Grupit të Autoriteteve Rregullatore për...

AKEP-Jo-duhanit2