News

Intervistë

Intervistë

Kryetari i AKEP z. Ilir Zela flet për Scan Magazine mbi çështjen e rregullimit dhe...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

AKEP me qëllim përmirësimin e kuadrit rregullator lidhur me ushtrimin e kompetencës ligjore për administrimin...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

Në mbledhjen e Këshillit Drejtues të AKEP të zhvilluar më datë 15.2.2018 sipas rendit të...

NJOFTIM PËR SHTYP

NJOFTIM PËR SHTYP

 Mbi analizën e tregjeve përkatëse dhe marrjen e masave rregullatore për të siguruar konkurrencën efektive...

AKEP-Jo-duhanit2