Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.04 datë 12.01.2018 Për "Për shqyrtimin e ankimit administrativ të regjistruesve kundër vendimit Nr. 4, datë 12.01.2018 “për marrjen disa masave mbi shqetësimet lidhur me emrat nën domain.al”.

Vendim Nr.03 datë 12.01.2018 Për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të z. Afrim Reka kundër vendimit nr. 24, datë 15.12.2017 “për shqyrtimin e kërkesës së subjektit koha jonë në lidhje me  domain kohajone .al  ”.

Vendim Nr.02 datë 12.01.2018 Për " miratimin e dokumentit për këshillim “Për disa ndryshime në Rregulloren nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve nën .al dhe nëndomainet .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al” e ndryshuar”.

Vendim Nr.29 datë 29.12.2017 Për "Miratimin e strategjisë dhe planit të veprimit të AKEP për vitin 2018"

Vendim Nr.28 datë 27.12.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të Dokumentit:Analizë e tregut të telefonisë fikse: tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit të thirrjeve në rrjetet telefonike publike fikse– Këshillim Publik"

Vendim Nr.26 datë 21.12.2017 Për "Miratimin për këshillim publik të disa ndryshimeve në Rregulloren nr.43, datë 22.09.2016, "për mënyrën e zbatimit të portabilitetit të numrit"

Vendim Nr.25 datë 15.12.2017 Për "Marrjen e disa masave mbi shqetësimin lidhur me emrat nën domain.al

Vendim Nr.24, datë 15.12.2017 Për "Shqyrtimin e kërkesës së subjektit KOHA JONË në lidhje me domain kohajonë.al

Vendim Nr.23, datë 01.12.2017 Për "Mbylljen e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrveshjes së interkoneksionit midis Elite Telecomunication sh.p.k dhe Albtelecom sh.a"

Lajme

Takim me përfaqësues të Rregullatorit Elektronik dhe Postar të Malit të Zi dhe Shqipërisë

Takim me përfaqësues të Rregullatorit Elektronik dhe Postar të Malit…

Më datë 19 Dhjetor 2018 Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP Z. Ilir...

AKEP në takimin e 33-të plenar të BEREC

AKEP në takimin e 33-të plenar të BEREC

Më 7-8 Dhjetor 2017, në Kopenhagen, Danimarkë, u mbajt seanca e fundit plenare...

AKEP merr pjesë në takimin e 13-të Plenar të ERGP-së

AKEP merr pjesë në takimin e 13-të Plenar të ERGP-së

Më 30 Nëntor 2017, AKEP mori pjesë në takimin e 13-të plenar të...

AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP

AKEP zhvillon takim pune me delegacionin e ARKEP

Tiranë më 27 tetor 2017- Në kuadër të rritjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit...

AKEP-Jo-duhanit2