Akep

Slide show

Vendime te Keshillit Drejtues

E-mail Print PDF

Vendim nr 2441, date 27.03.2014 Per deklarimin me FNT te Plus Communication ne terminimin e SMS-ve

Vendim nr 2440, date 27.03.2014 Per deklarimin me FNT te Albtelecom ne terminimin e SMS-ve

Vendim nr 2439, date 27.03.2014 Per deklarimin me FNT te Vodafone Albania ne terminimin e SMS-ve

Vendim nr 2438, date 27.03.2014 Per deklarimin me FNT te AMC ne terminimin e SMS-ve

Vendim nr 2437,date 27.03. 2014 Miratimi i Analizes se tregut me shumice te terminimit te SMS-ve ne telefonine e levizshme

Vendim Nr.2161, datë 21.09.2012 Për “Miratimin e dokumentit “ Rregullore mbi publikimin e tarifave të shërbimeve të komunikimeve elektronike në dispozicion të publikut”.

Vendim Nr.2115 date 28.06.2012 Miratimi i kontrates per internet Netsycom sh.p.k.

Vendim Nr.2114 date 28.06.2012 Miratim kontrate internet Ervin Luzi, person fizik .

Vendim Nr.2113 date 28.06.2012 Miratimin për Këshillim Publik, Mbi propozimin për ndryshime në VKM nr. 599 Mbi pagesat qe kryhen në AKEP.

Vendim Nr.2106 date 28.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) Primo Communication sh.p.k.

Vendim Nr.2063 date 14.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) sipermarresit INFO-Telecom sh.p.k.

Vendim Nr.2062 date 14.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) ABcom sh.p.k .

Vendim Nr.2061 date 14.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) siperamarresit NISATEL sh.p.k.

Vendim Nr.2060 date 14.06.2012 Caktimin e Kodit të Pikës Ndërkombëtare të Sinjalizimit (ISPC) sipermarresit NEOFONE sh.p.k .

Vendim Nr.2020 date 14.06.2012 Kontrata Internet Albanian Telecommunications Union sh.p.k.

Vendim Nr.2019 date 14.06.2012 Kontrata Internet Alfa Kabel sh.p.k .

Vendim Nr.2018 date 14.06.2012 Kontrata Internet Alfa Telecom sh.p.k.

Vendim Nr.2017 date 14.06.2012 Kontrata Internet Artan Zhiva (Person Fizik).

Vendim Nr.2016 date 14.06.2012 Kontrata Internet Ergys Caushi sh.p.k .

Vendim Nr.2015 date 14.06.2012 Kontrata Internet IT Elbasan sh.p.k.

Vendim Nr.2014 date 14.06.2012 Kontrata Internet MRM sh.p.k.

Vendim Nr.2013 date 14.06.2012 Kontrata Internet Taulant Ismaili (Person Fizik).

Vendim Nr.2012 date 14.06.2012 Kontrata Internet Fokus Cable sh.p.k.

Vendim Nr.2011 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e qendrueshme dhe Internet ALbfrut 2005 sh.p.k.

Vendim Nr.2010 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Ru-Tel sh.p.k.

Vendim Nr.2009 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Edi-2004 sh.p.k.

Vendim Nr.2008 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Enkelana Communications sh.p.k.

Vendim Nr.2007 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Sabatel sh.p.k.

Vendim Nr.2006 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Ergtel sh.p.k.

Vendim Nr.2005 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Orikum Telecommunications sh.p.k.

Vendim Nr.2004 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Voskopi sh.p.k .

Vendim Nr.2003 date 14.06.2012 Kontrata Internet Real Com sh.p.k.

Vendim Nr.2002 date 14.06.2012 Kontrata internet Adanet sh.p.k.

Vendim Nr.2001 date 14.06.2012 Kontrata Internet Bleta sh.p.k.

Vendim Nr.2000 date 14.06.2012 Kontrata Internet ITirana sh.p.k.

Vendim Nr.1999 date 14.06.2012 Kontrata Internet 4 Alb sh.p.k.

Vendim Nr.1998 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Hysa-2008 sh.p.k.

Vendim Nr.1997 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Espace sh.p.k.

Vendim Nr.1996 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Salvi & Ivi sh.p.k.

Vendim Nr.1995 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet MC Networking sh.p.k.

Vendim Nr.1994 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Kraner sh.p.k.

Vendim Nr.1993 date 14.06.2012 Kontrata Internet Albital Canon sh.p.k.

Vendim Nr.1992 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme Xheni AD sh.p.k.

Vendim Nr.1991 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Vasfi Balla, Person Fizik.

Vendim Nr.1990 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme Iliria Telecom A sh.p.k.

Vendim Nr.1989 date 14.06.2012 kontrata internet Neotel Albania sh.p.k.

Vendim Nr.1988 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Alb Connect sh.p.k.

Vendim Nr.1987 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet FBD sh.p.k.

Vendim Nr.1986 date 14.06.2012 Kontrata Telefoni e Qendrueshme dhe Internet Adas sh.p.k.

Vendim Nr.1978 date 14.06.2012 Per mbyllje procedimi adminsitrativ per zgidhje mosmarrveshje Neofone_AMC.

Vendim Nr.1977 date 14.06.2012 Rregullore per pajisjet radio dhe fundore te telekomunikacioneve dhe njohjen e konformitetit te tyre”.

Vendim Nr.1976 date 14.06.2012 Per mbyllje procedimi adminsitrativ per zgidhje mosmarrveshje Abissnet_Eagle Mobile.

Vendim nr.1975 date 31.05.2012, Miratimi i RUO Albtelecom

Vendim Nr.1974 date 01.06.2012 Per fillim procedim administrativ Nisatel - Albtelecom.

Vendim Nr.1973 date 01.06.2012 Miratimin e disa shtesave në Vendimin nr. 1648, datë 13.7.2011, kontrata AMC.

Vendim Nr.1964 date 31.05.2012 Shqyrtimi i ankimit administrativ te Neofone per VKD nr.1886 date 19.04.2012 RIO e Vodafone.

Vendim Nr.1963 date 31.05.2012 hqyrtimi i ankimit administrtativ te Neofone per VKD nr.1884 date 19.4.2012 RIO e Albtelecom.

Vendim Nr.1962 date 31.05.2012 Mbi ankimin e Neofone per VKD nr.1883 date 19.04.2012 per RIO e AMC.

Vendim Nr.1961 date 31.05.2012 Shqyrtimi i ankimit administartive te Neofone per VKD nr.1885 date 19.4.2012 RIO e Eagle Mobile.

Vendim Nr.1960 date 31.05.2012 per Rregulloren e funksionimi ATLAS-it, konsultim publik.

Vendim Nr.1959 date 24.05.2012 Per mbylljen procedimi zgjidhje mosmarrveshje Neofone v AMC.

Vendim nr.1958, datë 24.05.2012 per këshillim publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz, 2110-2170 MHz.

Vendim Nr.1957 date 24.05.2012 Per mbyllje procedimi zgjidhje mosmarrveshje Neofone v Vodafone.

Vendim Nr.1956 date 24.05.2012 per Miratimin për këshillim publik të projekt rregullores “ Mbi publikimin e tarifave të shërbimeve të komunikimeve elektronike në dispozicion të publikut.

Vendim Nr.1955 date 24.05.2012 Per mbyllje procedimi per zgjidhje mosmarrveshje Neofone v Eagle Mobile.

Vendim Nr.1951 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për Sintel.

Vendim Nr.1950 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Arben Arapi, Person Fizik.

Vendim Nr.1949 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për Bitri.

Vendim Nr.1948 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Erald Shegani, Person Fizik.

Vendim Nr.1947 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Jorgjie Koço, Person Fizik.

Vendim Nr.1946 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për ATN.

Vendim Nr.1945 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për Alfredi Rota .

Vendim Nr.1944 date 18.05.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Akses në Internet për Egis-Tel 2004.

Vendim Nr.1935 date 07.05.2012 Mbyllje procedimi adminsitrativ per mosmarrveshje Neofone, Albtelecom.

Vendim Nr.1934 date 07.05.2012 Per disa korrigjime ne VKD nr 1886 date 19 04 2012 per RIO te Vodafone.

Vendim Nr.1933 date 07.05.2012 Per disa korrigjime ne VKD nr 1885 date 19 04 2012 per RIO te EM.

Vendim Nr.1932 date 07.05.2012 Per disa korrigjime ne VKD nr 1883 date 19 04 2012 per RIO e AMC.

Vendim Nr.1929 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Kontrata Tip për Shërbimin Akses në Internet Albon.

Vendim Nr.1927 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Panajot Barka.

Vendim Nr.1926 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Robert Prendi.

Vendim Nr.1925 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe Kontrata Tip për Shërbimin Akses në Internet A.M.B.E.

Vendim Nr.1924, datë 30.04.2012 per “Miratimin për këshillim publik të dokumentit “Rregullore për Pajisjet Radio dhe Fundore të Telekomunikacioneve dhe Njohjen e Konformitetit të tyre””.

Vendim Nr.1923 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Adiat Domi _Dailynet.

Vendim Nr.1922 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Enet sh.p.k.

Vendim Nr.1921 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Interpost.

Vendim Nr.1920 date 30.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Futura Comunicazione .

Vendim Nr.1912 date 30.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes për shërbimin e thirrjes me kartë OSHKP midis Media + Tel dhe Albtelecom.

Vendim Nr.1911 date 30.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes për shërbimin e thirrjes me kartë OSHKP midis Alban-Tirana Nascendo Al dhe Albtelecom.

Vendim Nr.1910 date 30.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis sipërmarrësve Neofone sh.p.k. dhe Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.1887 date 19.04.2012 Fillim keshillimi publik_Analiza e tregut celular.

Vendim Nr.1886 Date 19.04.2012 Per “Disa shtesa dhe ndryshime në Ofertën Referencë të Interkoneksionit në zbatim, të sipërmarrësit Vodafone Albania Sh.A.”.

Vendim Nr.1885 Date 19.04.2012 Per “Disa shtesa dhe ndryshime në Ofertën Referencë të Interkoneksionit në zbatim, të sipërmarrësit Eagle Mobile Sh.A.”.

Vendim Nr.1884 Date 19.04.2012 Per “Disa shtesa dhe ndryshime në Ofertën Referencë të Interkoneksionit në zbatim, të sipërmarrësit Albtelecom Sh.a.”.

Vendim Nr.1883 Date 19.04.2012 Per “Disa shtesa dhe ndryshime në Ofertën Referencë të Interkoneksionit në zbatim, të sipërmarrësit Albanian Mobile Communications Sh.a.”.

Vendim Nr.1882 date 19.04.2012 Per fillim procedim administrativ Neofone_Vodafone.

Vendim Nr.1881 date 19.04.2012 Per fillim procedimi AMC_Neofone.

Vendim Nr. 1880 date 19.04.2012 Ankimi Albtelecom ndaj vendimit nr.1778 date 20.02.2012.

Vendim Nr.1879 Date 19.04.2012 Per shqyrtimin e ankimit administrativ te Neofone per VKD 1778 date 20 02 2012.

Vendim Nr.1878 date 19.04.2012 Per fillim procedim administrativ Neofone_Eagle Mobile.

Vendim Nr.1877 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Energysolution sh.p.k.

Vendim Nr.1876 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Bernet sh.p.k.

Vendim Nr.1875 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Liljana Stavri, Person Fizik.

Vendim Nr.1874 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit (Kontratë Tip) për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin A.E.Distribution sh.p.k.

Vendim Nr.1873 date 19.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për Eden sh.p.k.

Vendim Nr.1872 date 11.04.2012 Dhënien e miratimit paraprak për transaksionin e pritshëm në tregun e komunikimeve elektronike midis Eagle Mobile Sh.a dhe Albtelecom Sh.a

Vendim Nr.1871 date 11.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit për shërbimet e thirrjes me kartë midis sipërmarrësve Abissnet sh.a. dhe Albtelecom sh.a.

Vendim Nr.1870 date 10.04.2012 Mbyllje procedimi administrativ per mosmarrveshje interkoneksioni AMC Fix v Nisatel.

Vendim Nr.1869 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm për sipërmarrësin Popaj Klodjano sh.p.k.

Vendim Nr.1868 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm për sipërmarrësin Sajet sh.p.k.

Vendim Nr.1867 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Greta Gjini _Person Fizik .

Vendim Nr.1865 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin R&T sh.p.k.

Vendim Nr.1864 date 10.04.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qendrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për Nisatel sh.p.k.

Vendim Nr.1863 date 10.04.2012 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis sipërmarrësve Abissnet sh.a. dhe Eagle Mobile sh.a

Vendim Nr.1862 date 10.04.2012 Mbyllje procedimi adminstrativ per mosmarrveshje interkoneksioni AMC fix_Albtelecom

Vendim Nr.1857 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe shërbimin e Akses në Internet për Abcom.

Vendim Nr.1856 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Primo Communications sh.p.k.

Vendim Nr.1855 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe shërbimin e Akses në Internet për sipërmarrësin ASC.

Vendim Nr.1854 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për Balkansca Telecom .

Vendim Nr.1853 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qendrueshëm dhe Akses në Internet për Abissnet.

Vendim Nr.1852 dt 23.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin It-Tel 2005.

Vendim Nr.1850 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm për sipërmarrësin Enbi Power sh.p.k.

Vendim Nr.1849 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Korrado.

Vendim Nr.1848 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Denis Arapi_LEDCOM, Person Fizik.

Vendim Nr.1847 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Diament Miraka _Person Fizik.

Vendim Nr.1846 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Shërbimin Publik Telefonik të Qëndrueshëm dhe për Shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Vraniger.

Vendim Nr.1845 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin Publik Telefonik të qendrueshëm për sipërmarrësin Teleco&Construction sh.p.k.

Vendim Nr.1844 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe për shërbimin e Akses në Internet për sipërmarrësin L.E.M.

Vendim Nr.1843 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin Akses në Internet për sipërmarrësin Florenc Karaj _Person Fizik.

Vendim Nr.1842 dt 19.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe për shërbimin e Akses në Internet për sipërmarrësin Fjoart.

Vendim Nr.1840 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Enada sh.p.k.

Vendim Nr.1839 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Levendi sh.p.k.

Vendim Nr.1838 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Shkodra Intel sh.p.k.

Vendim Nr.1837 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Neofone sh.p.k.

Vendim Nr.1836 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe për sipërmarrësin Infotelecom sh.p.k.

Vendim Nr.1835 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Selcom sh.p.k.

Vendim Nr.1834 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Dova sh.p.k.

Vendim Nr,1833 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Teeb Center sh.p.k

Vendim Nr.1832 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Kleor sh.p.k.

Vendim Nr.1831 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm për sipërmarrësin Davis Com sh.p.k.

Vendim Nr.1830 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Atel sh.p.k.

Vendim Nr.1829 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit _Kontratë Tip_ për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm për sipërmarrësin Tel-Com sh.p.k .

Vendim Nr.1828 dt 09.03.2012 Miratimin e Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për shërbimin publik telefonik të qëndrueshëm dhe akses ne internet për sipërmarrësin Alma 2001 sh.p.k.

Vendim nr.1778, date 20.02.2012 per Miratimin e tarifave te Albtelecom per Z_P_B .

Vendim nr.1776, datë 20.02. 2012 per “Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Rregullore Nr. 13, datë 16. 04. 2010 “Për Portabilitetin e Numrit”

Vendim nr.1775, datë 20.02. 2012 per KVO, për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të tenderit publik me objekt “Dhënia e 1 të drejtë përdorimi në brezin UMTS

Vendim Nr.1774 date 02.02.2012 per miratimin e Rregullores se Autorizimit te Pergjithshem

VKD Nr.1742 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1439 date 3 11 2010_Albtelecom

VKD Nr.1741 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1438 date 3 11 2010_EM

VKD Nr.1740 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1437 date 3 11 2010_Vodafone Albania

VKD Nr.1739 date 20.12.2011 Per shfuqizimin e VKD nr 1436 date 3 11 2010_AMC

Vendim Nr.1731 date 20.12.2011 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis sipërmarrësve Albanian Mobile Communications sh.a. dhe Nisatel sh.p.k.

Vendim Nr.1730 date 20.12.2011 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis sipërmarrësve Albanian Mobile Communications sh.a. dhe Albtelecom sh.a.

Vendim Nr.1729 date 20.12.2011 Miratimin e Dokumentit për këshillim publik “Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregullore Nr. 13, datë 16. 04. 2010 “Për Portabilitetin e Numrit”

Vendim Nr.1728 date 20.12.2011 Miratimin e propozimit për Ministrin të kufizimeve të mundshme për dhënien e frekuencave në brezat 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz (UMTS) dhe procedurat e tenderimit

Vendim Nr.1713 date 31.10.2011 Per Deklarimin me FNT te Vodafone Albania per terminimin e SMS-ve

Vendim Nr.1712 date 31.10.2011 Per deklarimin me FNT te Plus Communication per terminimin e SMS-ve

Vendim Nr.1711 date 31.10.2011 Per deklarimin me FNT te EM per terminimin e SMS-ve

Vendim Nr.1710 date 31.10.2011 Per deklarimin me FNT te AMC per terminimin e SMS-ve

Vendim Nr.1701 date 20.10.2011 Per mbyllje procedimi administrativ midis Neofone dhe Eagle Mobile

Vendim Nr.1700 date 20.10.2011 Per mbyllje procedimi midis Abcom dhe Eagle Mobile

Vendim Nr.1699 date 20.10.2011 Per mbyllje procedimi administrativ midis Abissnet dhe Albtelecom

Vendim Nr.1692 date 19.09.2011Per shqyrtimin e ankimit administrativ te Albtelecom per Z_P_B

Vendim Nr.1686 date 19.09.2011 Per fillim procedimi Unifi Holdings v EM

Vendim Nr.1685 date 19.09.2011 Per fillim procedimi Unifi Holdings v Albtelecom

Vendim nr 1684 date 14.09.2011 Per miratimin e termave te references per tenderin per konsulence per analizen e tregut

Vendim Nr.1681, date 08.09.2011 Per mbyllje procedimi administrativ midis Abcom dhe Vodafone

Vendim Nr.1680, date 08.09.2011 Per mbyllje procedimi administrativ midis Unifi Holding Inc. Dega Shqiperi dhe Vodafone

Vendim nr.1666 date 28.07.2011 per zgjidhje Mosmarrveshje Plus dhe Vodafone Albania

Vendim nr.1665 date 28.07.2011 per zgjidhje mosmarrevshje Plus dhe Eagle Mobile

Vendim nr.1664 date 28.07.2011 per zgjidhje mosmarrveshje AMC dhe Plus

Vendim nr.1663 date 28.07.2011 per zgjidhje mosmarreveshje Albtelecom dhe Plus

Vendim Nr.1653 date 18.07.2011 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkon

Vendim Nr.1652 date 18.07.2011 Fillimin e procedimit administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interko

Vendim Nr.1651 date 18.07.2011 Fillimin e procedimit administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interko

VKD Nr.1650 date 29.06.2011 Miratimin e dokumentacionit për Implementimin dhe Rregulloren e Zgjedhjes së Bartë

VKD Nr.1648 date 13.07.2011 Per miratimin e kushteve te pergjihshme te kontrates telefoni fikse te AMC.

VKD Nr.1647 date 13.07.2011 Per shqyrtimin e kerkeses se AMC per ndryshim ne kontraten e pajtimtarit.

Vendim Nr.1620 date 22.06.2011 Ankim administrativ i Albtelecom per VKD nr. 1365, dt 13.04.2011 LLU 

Vendim Nr.1619 date 22.06.2011 Ankim administrativ i Albtelecom per VKD nr. 1364, dt 13.04.2011 

Vendim Nr.1618 date 24.06.2011 Publikimin e mendimeve dhe komenteve të palëve mbi kësh pub të Rregullores Kush 

Vendim Nr.1617 date 24.06.2011 Per miratimin e Rregullores Kushtet Teknike për ndërtimin e infrastrukturës 

Vendim Nr.1616 date 24.06.2011 Per fillim procedimi AMC v Plus 

Vendim Nr.1615 date 22.06.2011 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Neofone sh.p.k. ndaj Vendimit nr. 1561 

Vendim Nr.1614 date 22.06.2011 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Neofone sh.p.k., ndaj Vendimit nr. 1559 

Vendim Nr.1629 date 04.07.2011 Nxjerrje per Konsultim Publik i Analizes se Tregut te Terminimit te SMS-ve

Vendim Nr.1604 date 07.06.2011 Fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interko

Vendim Nr.1601 date 30.05.2011 Ankimimin administrativ të Eagle Mobile sh.a., ndaj Vendimit nr. 1560 datë 20.04.2011, të Këshillit Drejtues të AKEP

Vendim Nr.1600, date 22.04.2011 Per mosmarreveshjen Vodafone Albtelecom segmentet njefish dyfish prill 2011

Vendim Nr.1599, date 22.04.2011 Per mosmarrevshjen AMC Albtelecom segmentet njefishdyfish prill 2011

Vendim Nr.1598 date 03.05.2011 Per fillim procedimi adm midis Unifi_Vodafone 

Vendim Nr.1596, date 04.05.2011 Per filllim procedimi administrativ midis Vodafone v Plus

Vendim Nr.1595, date 04.05.2011 Per filllim procedimi administrativ midis Albtelecom_PLus

Vendim Nr.1594, date 04.05.2011 Per filllim procedimi administrativ midis ABCom v Vodafone

Vendim Nr 1592 date 18.03.2011 Shqyrtimin e Ankimimit administrativ të Vodafone Albania ndaj Vendimit nr 1487 datë 10.01.2011 për mbylljen e pr

VKD Nr.1581 date 26.04.2011 Per miratimin e rregullave per Albtelecom per implementimin e PN ne interkoneksion

VKD nr 1565 date 13.04.2011 dhe analiza per FNT te Albtelcom ne akses broadband LLU

VKD nr.1564 date 13.04.2011 dhe analiza per FNT te Albtelecom per linjat me qira

Vendim Nr.1563, date 21.04.2011 Për miratimin e disa ndryshimeve dhe shtesave të Termave të Përgjithshme të Ko

Vendim Nr.1562 date 13.04.2011 Konsultim publik Rregullore për rregjistrimin dhe mbajtjen e të dhënave të krijuara ose të përpunuara në lidhje me ofrimin e shërbimeve dhe ose rrjeteve të komunikimeve elektronike

VKD nr 1561 date 20 04 2011 Per disa ndryshime ne RIO e AMC

VKD nr 1560 date 20 04 2011 Per disa ndryshime ne RIO e Eagle Mobile

VKD nr 1559 date 20 04 2011 Per disa ndryshime ne RIO e Vodafone Albania

Vendim nr 1558 date 07.04.2011 Miratimin e ndryshimit të pikës 2 të të Dispozitivit të Vendimit nr. 1510


Vendim nr 1542 date 04.04.2011 Mbi shqyrtimin e Ankimit Administrativ te AMC per VKD nr 1505 dhe VKD .Nr 1506 date 10 02 2011

Vendim nr 1541 date 4.04.2011 Mbi shqyrtimin e ankimit adminstrativ te Vodafone Albania pr vendimet nr.1505, 1507 dhe 1508 date 10.02.2011

Vendim nr 1540 date 04.04. 2011 Mbi shqyrtimin e Ankimit Administrativ te EM per VKD nr 1508 date 10 02 2011

Vendim nr 1539 date 31.03.2011 Mbi shqyrtimin e ankimit administrativ te EM per VKD 1467 date 23.12.2010 RIO

Vendim Nr.1532 date 18.03.2011 Miratimin e projektrregullores  Për Licencën e Përgjithëshme për ofrimin e shërbimeve postare  dhe qëndrimin e AKEP ndaj komenteve të palëve të interesit në konsultimin publik

Vendim Nr.1530 date 18.03.2011 Per disa amendime në Rregulloren e Portabilitetit të Numrit Nr.13 datë 16.04.2010

Vendim Nr.1515 date 10.03.2011 Për këshillim publik Kushtet Teknike për ndërtimin e infrastrukturës së Rrjeteve Kabllore Urbane dhe Infrastrukturës së Rrjeteve me Fibra Optike Ndërurbane

Vendim Nr 1510 date 24.02.2011 Nxjerrje per konsultim publik per Zgjedhje Parazgjedhje e Bartesit

Vendim nr 1508 date 10.02.2011 Miratimi i Metodologjise se rregullimit te tarifave te terminimit te thirjeve ne rrjetin EM

Vendim nr 1507 date 10.02.2011 Miratimi i Metodologjive te rregullimit te tarifave te terminimit dhe origjinimit te thirjeve ne rrjetin Vodafone

Vendim nr 1506 date 10.02.2011 Miratimi i Metodologjive te rregullimit te tarifave te terminimit dhe origjinimit te thirjeve ne rrjetin AMC

Vendim nr 1505 date 10.02.2011 Dokumentacioni Final i Orientimi ne Kosto te tarifave celulare

Vendim Nr.1502, date 10.02.2011 Fillimin e procedimit administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis AMC sh.a dhe Albtelecom sh.a

Vendim Nr.1501, date 10.02.2011 Mbylljen e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis Neofone dhe Vodafone

Vendim Nr.1493, date 24.01.2011 Per miratimin per keshillimin publik Per licencen e pergjithshme per ofrimin e Sherbimeve Postare

Vendim Nr.1492, date 24.01.2011 Per fillimin e procedimit midis Vodafone Albania - Albtelecom

Vendim Nr. 1488, date 10.01.2011 Mbyllje e procedimit adm midis Info Telecom v AMC

Vendim Nr. 1487, date 10.01.2011 Mbyllje procedimi adminstartiv per mosmarrveshjen Eagle Mobile v Vodafone Albania

Vendim Nr.1469 date 24.12.2010 Fillim keshillimi publik Orientimi ne Kosto i tarifave celulare.

Vendim Nr.1468, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Eagle Mobile sh.a”

Vendim Nr.1467, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Vodafone Albania sh.a”

Vendim Nr.1466, datë 23.12.2010 Për “Miratimin e Ofertës Referencë të Interkoneksionit të Albanian Mobile Communications sh.a”

Vendim Nr.1454, date 03.12.2010 Per fillimin e procedimit administrativ Vodafone Albania - Neofone

Vendim Nr 1453 date 02 12 2010 Per miratimin e Autorizimit Individual te Vodafone Albania sh a per perdorimin e frekuencave te teknologjise UMTS

Vendim Nr.1452, date 22.11.2010 Per shqyrtimin e ankimit administrativ të Vodafone Albania sh.a. për shpalljen absolutisht të pavlefshëm ose revokimin e VKD nr. 1437, datë 3.11.2010

Vendim Nr.1451, date 22.11.2010 Per shqyrtimin e ankimimit administrativ të AMC sh.a në lidhje me Aktin Administrativë, Vendimi nr. 1436, datë 3.11.2010

Urdhër nr.12, date 04.11.2010 për lidhjen e Marrëveshjes për Akses dhe Interkoneksion midis AMC sh.a dhe Mobitel WLC sh.a-18-11

Urdhër nr.11, datë 02.11.2010 për lidhjen e Marrëveshjes së Interkoneksionit midis AMC sh.a dhe Albtelecom sh.a

Vendim Nr.1450, date 12.11.2010 Per fillimin e procedimit administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis Eagle Mobile dhe Vodafone sh.a

Vendim Nr.1449, date 12.11.2010 Per fillimin e procedimit administrative për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së interkoneksionit midis INFO-Telecom sh.p.k dhe AMC sh.a

Vendim Nr.1448, date 18.11.2010 Per njoftimin e fituesit të Tenderit publik me procedurë të hapur

Vendim Nr.1442, date 12.11.2010 Disa ndryshime në VKD nr.1393 datë 27.09.2010 _Për miratimin e Termave të Përgjithshme të Kontratës (Kontratë Tip) së Plus Communications Sh.A

Vendim Nr.1441, date 04.11.2010 Per mbyllje procedimi adm te filluar me VKD nr.1352 Per moslidhje mosmarreveshje interkoneksioni midis Mobitel WLC sh.a dhe AMC sh.a

Vendim Nr.1440, date 04.11.2010 Mbi ankimin e operatorit Vraniger Communications shpk, mbi shlyerjen e detyrimeve financiare per vitet 2009-2010

Vendim Nr.1439, datë 03.11.2010 për disa ndryshime në VKD nr. 1348, datë 26.07.2010

Vendim Nr.1438, datë 03.11.2010 për disa ndryshime në VKD nr. 1346, datë 23.07.2010

Vendim Nr.1437, datë 03.11.2010 për disa ndryshime në VKD nr. 1347, datë 23.07.2010

Vendim Nr.1436, datë 03.11.2010 për disa ndryshime në VKD nr. 1345, datë 23.07.2010

Vendim Nr.1435, date 02.11.2010 Mbylljen e procedimit administrativ të filluar me Vendimin nr.1353, datë 06.08.2010 për zgjidhjen e mosmarrevëshjes midis Albtelecom sh.a dhe AMC sh.a.

Vendim Nr.1418 date 8.10.2010 Per shqyrtimin e ankimit te Albtelecom per VKD nr.1368 dt 28.08.2010

Vendim Nr.1415, date 01.10.2010 Shqyrtimin e ankimimit admin të Albtelecom sh.a në lidhje me VKD nr.1349, datë 28.07.2010  Për mbylljen e proçedimit për zgjidhje mosmarrëveshje interkoneksioni

Vendim Nr.1414, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit administrative të Albtelecom sh.a, në lidhje me VKD nr. 1345, dhe nr. 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1413, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të Sipërmarrësit Alternativë  Voskopi  sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1412, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të, Sipërmarrësit Alternativë  Albanian Telecommunications Network (ATN) sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1411, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit administrativ të, Shoqatës së Operatorëve Alternativë, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1410, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të Sipërmarrësit Alternativë Albfrut 2005  sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1409, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit administrativ të Sipërmarrësit Alternativë  Nisatel   sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1408, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit administrativ të Sipërmarrësit Alternativë FBD  sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1407, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të Sipërmarrësit Alternativë  EJ&BI  sh.p.k, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1406, date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin te AMC per VKD nr.1345, date 23.07.2010

Vendim Nr.1405 date 23.09.2010 Shqyrtimin e ankimit admin të Sipërmarrësit Alternativë Abisssnet sh.a, në lidhje me VKD nr. 1345, 1346 dhe 1347 datë 23.07.2010

Vendim Nr.1404 date 23.09.2010 Per ankimin administrativ te Vodafone Albania per VKD nr 1346 date 23.07.2010

Vendim Nr.1393 datë 27.09.2010 Miratimi i Kontratës së Plus Communication sh.a me pajtimtarin

Vendim Nr.1392, date 23.09.2010 Mbylljen e proçedimit administrativë të filluar me VKD nr. 1329, datë 15.07.2010 Per zgjidhje mosmareveshje interkonjeksioni midis MSI Telcom sh.p.k dhe AMC sh

Vendim Nr 1373 date 10 09 2010 per disa ndryshime ne Rregulloren e Akses Intekonjeksionit

Vendim Nr 1370, date 01.09.2010 Per shqyrtimin e ankimit administrativë të AMC sh.a mbi VKD nr. 1332, datë 15.07.2010

Vendim Nr.1369, date 28.08.2010 Për miratimin e ndryshimeve ne Rregulloren Per pajisjet radio dhe fundore te telekomunikacioneve

Vendim Nr 1368 date 28.07.2010 per ankimet administrative te shoqates per Mbrojtjen e Konsumatoreve

Vendim Nr.1367, date 25.08.2010 Per kufizim dhe publikim komentesh UMTS

Vendimi Nr 1355 date 06 08 2010 per mbylljen e procedimit administrativ mbi zgjidhjen e mosmarreveshjes midis Albtelecom sh.a, Albanian Mobile Communications sh.a dhe Vodafone Albania sh.a.

Vendimi Nr 1354 date 06 08 2010 per mbylljen e procedimit administrativ mbi zgjidhjen e mosmarreveshjes midis Neofone sh.p.k, UNIFI Holdings dhe Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.1353, date 06.08.2010 Fillim procedimi administrativ midis Albtelecom sh.a dhe Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.1352, date 06.08.2010 fillim procedimi administrativ midis Mobitel WLS shp.k dhe Albanian Mobile Communications sh.a.

Vendim Nr.1349, date 28.07.2010 Per mbyllje procedimi per zgjidhje mosmarreveshje midis ATN dhe Albetelecom sh

Vendim Nr.1348 date 26.07.2010 per deklarimin me FNT te Albtelecom_telefoni fikse dhe interkoneksion

Vendim Nr 1347 date 23.07.2010 ankimi administrativ VODAFONE Albania

Vendim Nr 1346 date 23.07.2010 ankimi administartiv i Eagle Mobile

Vendim Nr 1345 date 23.07.2010 ankimi administartiv AMC

Vendimi Nr.1332 date 15.07.2010 per ankimin administartiv AMC_Kontrata e pajtimtarit

Vendim Nr.1331 date 15.07.2010 per ankimin administrativ te Vodafone kontrata e pajtimtarit

Vendim Nr.1330 date 15.07.2010 per ankimin administrativ te Albtelecom

Vendim nr 1321 date 28.06.2010 per konsultim publik per rregulloren e AP dhe AI dhe disa ndryshime per ne Rregulloren per caktimin e Numrave

VKD Nr.1320, date 28.06.2010 Per zgjidhje mosmarrevshje interkonjeksioni midis Mobile 4AL dhe Albtelecom, Vodafone, AMC dhe Eagle Mobile

Vendim nr.1318 date 14.06.2010_per miratimin e specifikimeve teknike per Portabilitetin e numrit

Vendimi nr.1300, date 14.06.2010 Per miratimin e rregullores e akses dhe interkoneksionit

Vendim nr.1299, datë 11.06.2010 për Disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën.al

Vendim nr.1296, date 11.06. 2010 për miratimin e dokumentit Rregullore per procedurat e zgjidhjeve te mosmarreveshjeve

Vendim Nr.1294, datë 11.06.2010 Mbi dhenien e te drejtes se perdorimit ne brezin e frekuencave 1800-1805 MHz

Vendim Nr.1279, datë 20.05.2010 “Fillimin e procedimit administrativ per zgjidhje mosmarreveshje interkoneksioni midis Sipermarresve Alternative dhe Albtelecom sh.a, AMC sh.a, Vodafone sh.a”

Vendim Nr.1278 dt.30.04.2010 Ankimi i Albtelecom per tarifat e miratuara

Vendim nr.1267 date 28.04.2010 Miratimi i Kontrates se Eagle Mobile me Pajtimtarin Telefoni Celulare

Vendim nr.1266 date 28.04.2010 Miratimi i Kontrates se Vodafone Albania me Pajtimtarin Telefoni Celulare

Vendim nr.1265 date 28.04.2010 Miratimi i Kontratave te Albtelecom me Pajtimtaret Telefoni Fikse dhe ADSL

Vendim nr.1264 date 28.04.2010 Miratimi i Kontrates se AMC sha. me Pajtimtarin Telefoni Celulare

Vendim nr.1263 date 28.04.2010 Miratimi i MRP finale dhe shtyrje afati projekti BULRAIC per telefonine celulare 

Vendim nr.1262 date 28.04.2010 Miratimi i MRP finale dhe shtyrje afati projektit te kostove BULRAIC Albtelecom

Vendim Nr.1261 dt.28.04.2010 Fillim procedimi mbi mosmarrveshjen Alban Tirana-Albtelecom

Vendim nr.1260, datë 28.04.2010 per keshillim publik “Mbi dhenien e te drejtave te perdorimit ne brezat e frekuencave qe ofrojne sherbime UMTS“

Vendim nr.1258, datë 16.04.2010 per miratimin e menyres te shfrytezimit te brezit BWA

Vendim nr.1257, datë 16.04. 2010 per rregullat e administrimit te NSPC-ISPC

Vendim nr.1256, datë 16.04. 2010 per miratimin e “ Rregullore per cilesine e sherbimit“

Vendim nr.1255, datë 16.04.2010 per “Miratimin e Planit te Perdorimit te Frekuencave”

Vendim nr.1222, datë per miratimin perfundimtar te rregullores per sherbimin radioamator

Vendim nr.1221, datë 13. 04. 2010 per miratimin e rregullores ALD dhe kodit AAIC

Vendim nr.1220 , datë 13. 04. 2010 per Konsultim Publik 'Analize Tregu Broadband dhe LLU'

Vendim nr.1219 , datë 07. 04. 2010 per miratimin e rregullores te 'Portabilitetit te numrit'

Vendim nr.1216, datë 07. 04. 2010 për Miratimin e pagesës për regjistrimin e domain nen cc.TLD.al

Vendim nr.1215, datë 07.04.2010 per publikimin e raportit mbi keshillimin publik te realizuar per Pagesat qe kryhen ne AKEP

Vendim nr.1214, datë 07.04.2010 për Miratimin e Rregullores per te dhenat statistikore dheose fiananciare periodike

Vendim nr.1213, date 07.04.2010 per pagesat qe kryhen ne AKEP

Vendim Nr.1212, date 31.03.2010  per deklarimin OFNT te Eagle Mobile Sh.a.

Vendim Nr.1211, date 31.03.2010 per deklarimin OFNT te Vodafone Albania Sh.a.

Vendim Nr.1210, date 31.03.2010  per deklarimin OFNT te AMC Sh.a.

Vendim  Nr.1200, datë 19.03. 2010 për një ndryshim në VKD  Nr. 745 datë 26.06.2009

Vendim Nr.1183, date 10.03. 2010 per miratimin e Udhezuesit per Keshillimin Publik

Vendim Nr.1182, date 10. 03. 2010 per miratimin e tarifave te F4 Albtelecom

Vendim Nr.1178, datë 25.02. 2010 Nje ndryshim ne VKDrejtues nr. 1128, datë 26.01.2010 “Per miratimin dokumentit per keshillim publik “Mbi pagesat qe kryhen ne  AKEP“.

Vendim Nr.1175, datë 19. 02. 2010 per miratimin per keshillim publik te rregullores per ALD dhe kodin AAIC.

Vendim nr.1174 datë 19.02.2010 për miratimin për këshillim publik të Rregullores “Për shërbimin radioamator në Republikën e Shqipërisë”

Vendim nr.1173, datë 19.02.2010 per ndryshim në VKD nr.745 datë 26.06.2009, per AI te Mobile 4 AL

Vendim nr.1171, datë 19.02.2010 per miratimin e Dokumentit për këshillim publik “Rregullore per treguesit e cilesise se sherbimit”

Vendim nr.1170, datë 19.02.2010 per miratimin e projekt-rregullores per: “Pagesat per mbikqyrjen e tregut te komunikimeve elektronike"

Vendim Nr.1130 datë 01.02.2010 “ Për këshillim publik për dhënien në përdorim të brezave të frekuencave “BWA – akses pa tela në brez të gjerë”

Vendim Nr.1128, date 26.01.2010 “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “Mbi pagesat që kryhen në AKEP”.

Vendim nr.1127, datë 08.01.2010 për “Shqyrtimin e ankimit administrativ të Mobitel WLC"

Vendimi Nr.1126, datë 08.01.2010 “Per kushtet e perdorimit te frekuencave dhe kerkesat teknike per pajisjet radio qe perdoren pa autorizim individual”.

Vendim nr.1059, datë 25.11.2009 mbi përfundimin e procedimit administrativ midis Albania Carrier Telecommunications dhe Vodafone Albania”

Vendm nr.1058, datë 25.11.2009 “Mbi përfundimin e procedimit administrativ midis Albtelecom Sh.a dhe Fjoers Online, US Partners”

Vendim nr.1055 date 17.11.2009 per ndryshimin e Aneksit 1 te VKD nr.637 date 26.12.2009 të “Ambasadës së Mbretërisë së Danimarkës”

Vendim nr.1053 date 17.11.2009 per “ Revokimin e Autorizimit Individual të sipërmarrësit “S.A.V.”

Vendim nr.1052 date 17.11.2009 për caktim numeracioni sipërmarrësit “Call Me”

Vendim nr.1051 date 17.11.2009 për revokimin e VKD Nr. 588 date 26.12.2008, AI te sipërmarrësit “Arlindi06”

Vendim nr.1050 date 17.11.2009 për pajisjen me Autorizim Individual te sipermarresit “E.D.K. SECURITY”

Vendim nr.1049 date 17.11.2009 për caktimin e dy kodeve të shkurtër sipërmarrësit “Interkom Albania”

Vendim nr.1048, datë 17.11.2009 për shfuqizimin e VKD nr.644, AI për sipërmarrësin Bankën së Parë të Investimeve.

Vendim nr.1047, datë 17.11.2009 për “Revokimin e Autorizimit Individual të sipërmarrësit “GEAM 1”

Vendim nr.1046, datë 17.11.2009 për caktim numeracioni sipërmarrësit “Neofone” shpk.

Vendim nr.1045, datë 17.11.2009 për pajisjen me AI Z.George Strum (person fizik)

Vendim nr.1044, datë 17.11.2009 për pajisjen me AI te sipërmarrësit “Ora” shpk

Vendim nr.1043, datë 17.11.2009 për pajisjen me AI te sipërmarrësit “Top Gold” shpk

Vendim nr.1042, datë 17.11.2009 për pajisjen me AI te sipermarresit “Dynamic Sound” shpk

Vendim nr.1041, datë 17.11.2009 per pajisjen me AI te sipërmarrësit “STI Security”

Vendim nr.1040, datë 17.11.2009 per pajisjen me AI te sipermarresit “Radio Scorpion” shpk

Vendim nr.1039, datë 17.11.2009 per pajisjen me AI te sipermarresit “Radio EuroStar Music” shpk

Vendim nr.1038, datë 17.11.2009 për caktim numeracioni sipërmarrësit “Fjoers Online” shpk


Vendim nr.1037, datë 17.11.2009 për caktimin e dy kodeve të shkurtër sipërmarrësit “Fast Europe Ventures” shpk

Vendim nr.1031, datë 20.11 .2009 per miratimin e dokumentit për këshillim publik per dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave “BWA-akses pa tela ne brez te gjere”

Vendim nr.1030 , datë 17. 11. 2009 për miratimin e dokumentit “Analize e Tregut te Linjave me Qera"

Vendim nr.1029, datë 16.11.2009 per miratimin e publikimit te komenteve te paleve te interesuara për Portabilitetin e Numrit”

Vendim nr.1027, date 06.11.2009 për amendimin e AI te sipërmarrësit “F.P.M.”

Vendim nr.1026, datë 06.11.2009 për disa saktësime numeracioni në VKD nr.923 të sipërmarrësit “Tele.Co Construction”

Vendim nr.1025, datë 06.11.2009 për amendimin e AI te sipërmarrësit “Semani” sh.p.k.

Vendim nr.1024, datë 06.11.2009 për disa saktësime numeracioni në VKD nr.927 të sipërmarrësit “Abcom” shpk

Vendim nr.1023, datë 06.11.2009 për amendimin e AI te sipërmarrësit “Ufo University Security” sh.p.k.

Vendim nr.1022, datë 06.11.2009 per pajisjen me AI te sipermarresit “OKTAPUS 1 SECURITY” sh.p.k

Vendim nr.1021, datë 06.11.2009 per caktim numeracioni sipërmarrësit “Shkodra Intel.TV” sh.p.k

Vendim nr.1020, datë 06.11.2009 per amendimin e AI te sipërmarrësit “Anakonda” sh.p.k.


Vendim nr.1019, datë 06.11.2009 për caktim numeracioni sipërmarrësit “Bitri” sh.p.k


Vendim nr.1016, datë 28.10.2009 mbi “Shqyrtimin e praktikes se aplikimit te subjektit “Mobile Broadband Network Albania”


Vendim nr.1014, date 26.12.2008 per transpozimin e Licenses se Klasit II Nr.233/0303, te subjektit “Mobitel Wireless Communications“ sha

Vendim nr.1013, date 26.12.2008 per transpozimin e Licenses ISP me Nr.503/0304, te subjektit “AFB”shpk

Vendim nr.1012, date 26.12.2008 per transpozimin e Licenses se Klasit II Nr.235/0303 , te subjektit “AOL Service Provider“ shpk

Vendim nr.1011, date 26.12.2008 per transpozimin e Licenses se Klasit II me Nr.228/0900, te subjektit “HCommunications” sh.a

Vendim nr.1010, date 26.12.2008 per transpozimin e Licenses se Klasit II Nr.223/0900, te subjektit “Idea Tel“ shpk

Vendim nr.1009, date 26.12.2008 per transpozimin e Licenses se Klasit II Nr.640/0406 “Tele Group Albania“ shpk

Vendim nr.1008, date 26.12.2008 per “Hyrjen në fuqi te disa vendimeve për transpozimin e licensave te sipermarresve te komunikimeve elektronike"

Vendim nr.995, datë 09.10.2009 për caktimin e kodit të shkurtër (0) 801 711 sipërmarrësit “Albania Satellite Communication” sh.p.k


Vendim nr.992, datë 08.10.2009 per pajisjen me AI te sipërmarrësit “STIVI - 94” sh.p.k.

Vendim nr.920/1, datë 07.08.2009 për nje ndryshim ne VKD nr.920, date 30.07.2009

Vendim nr.976, datë 18.09.2009 per “Miratimin e dokumentit rregullator për këshillim publik “Termat Teknike dhe Komerciale për Zbatimin e Portabilitetit te Numrit” Vendim Nr.967, datë 04.09.2009 per miratimin e Autorizimit Individual për sipërmarrësin “AUTORITETI PORTUAL DURRES”

Vendim Nr.966, date 04.09.2009 për amendimin e Autorizimit Individual te sipërmarrësit “S.S.X”

Vendim nr.965,datë 04.09.2009 për amendimin e AI te sipërmarrësit “Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve”

Vendim nr.964, datë 04.09.2009 për revokim te VKD nr.852, për dhënien e AI sipërmarrësit “FIRDEUS SECURITY”

Vendim nr.962,datë 04.09.2009 për revokim te VKD nr.787, për dhënien e AI sipërmarrësit “APOLLONIA”

Vendim Nr.963, datë 04.09.2009 për revokim te VKD nr.796, për dhënien e AI sipërmarrësit “VELAJ”

Vendim Nr.955, datë 01.09.2009 për ndryshimin e vendimit nr. 580,për transpozimin e licenses se sipërmarrësit “Albanian Satellite Communications”

Vendim nr.944, datë 25.08.2009 mbi nxjerrjen e vendimit të ndërmjetëm për procedimin administrativ për “Zgjidhje Mosmarrveshje interkoneksioni midis AMC dhe Eagle Mobile ”


Vendim nr.940, datë 17.08.2009 për miratimin për konsultim publik të projektaktit normativ “Udhëzues për procedurat e këshillimit me publikun”

Vendim nr.934, date 12.08.2009 për miratim të Autorizimit Individual të sipërmarrësit “Eden”


Vendim nr.933, datë 12.08.2009

Vendim nr.920, datë 30.07.2009 për miratimin e dokumentit “Projekt Rregullore e Akses dhe Interkoneksionit: Keshillim Publik”

Vendim nr.919, datë 03.08.2009 per komentet per projektdokumentin “Politikat per Komunikimet Elektronike ne Republiken e Shqiperise”

Vendim nr.918,datë 30.07.2008 per fillimin e procedimit administrativ per “Zgjidhje Mosmarrveshje interkoneksioni midis AMC dhe Eagle Mobile"

Vendim nr.747, datë 17.07.2009 për miratimin e dokumentit rregullator “Rregullore për analizën e tregut”

Vendim nr.746, datë 17.07.2009 , “Për caktimin dhe zbatimin e masave të cilat do të mundësojnë funksionimin procedurial të Këshillit Drejtues të AKEP-it”

Vendim Nr. 745, datë 26.06.2009“Për dhënien e AI sipërmarrësit për ofrimin e rrjeteve dhe komunikimeve elektronike (telefoni e lëvizshme) GSM në Republikën e Shqipërisë – “Mobile 4 AL” sh.a”

Vendim nr.529 date 30.12.2008 , per ndryshimin e RIO Albtelecom

Vendim nr.528 date 30.12.2008 , per ndryshimin e RIO AMC

Vendim nr.527 date 30.12.2008 , per ndryshimin e RIO Vodafone Albania

Vendim nr.508, datë 4.11.2008

Vendim nr.492, datë 29.08.2008 për miratimin e propozimit të “Albtelecom Sh.A.” mbi tarifat e përdoruesve fundor të kategorive Familjare dhe Te Tjere”

Vendim nr.491, datë 29.08.2008 për miratimin e propozimit të “AMC Sh.A.” mbi tarifat e përdoruesve fundor të paketës ALBAKARTA””

Vendim nr.490, datë 29.08.2008 për miratimin e propozimit të “Vodafone Albania Sh.A.” mbi tarifat e përdoruesve fundor të paketës Vodafone Card””

Vendim nr.459 date 30.05.2008 per shqyrtimin dhe miratimin e propozimit te metodologjive

Vendim nr.410, datë 13.11.2007 , per deklarimin e Albtelecom OFNT

Vendim nr.397, datë 18.09.2007 per shpalljen e Vodafone Albania OFNT

Vendim nr.396, datë 18.09.2007 per shpalljen e AMC OFNT

Vendim nr.301 datë 20.07.2006

Vendim per anetaresimin ne IRG

Vendim per revokimin e VKD Nr. 578 datë 26.12.2008 te sipërmarrësit “Korado”

Vendim date 02.09.09 për transpozimin e licencës te Ambasades Bullgare

Vendim per fillimin e procesit administrativ per propozimin e tarifave OFNT

Vendim për “Refuzim kerkese per perdorim te frekuencave per teknologjine 3G

Vendim per miratimin e Autorizimi Individual te sipërmarrësi “Panajot Barka”

Vendim per miratimin e Autorizimit Individual për sipërmarrësin “Wolf Theiss” sh.p.k

Vendim per Miratimin e Autorizimit Individual te sipërmarrësit “Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)”

Vendim per miratimin e Autorizimit Individual te sipërmarrësit “Reuters Limited”sh.p.k

Vendim per pajisjen e sipërmarrësit “Albanian Satellite Communications” sh.p.k me Autorizim Individual për përdorimin e frekuencave për 2 lidhje fikse radio.

Vendim per pajisjen me Autorizim Individual per perdorim te frekuencave ne lidhje fikse satelitore te sipermarresit “Ambasada e Republikes se Sllovakise”

Vendime nga nr.749 - 914 per miratim te AI per perdorim frekuencash per radiokomunikime private te levizeshme (PMR)

 

Aktualitet

KËSHILLIM PUBLIK MBI DHËNIEN NË PËRDORIM TË BREZAVE TË FREKUENCAVE TRA-ECS 2500-2690 MHz

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike  dhe Postare – AKEP me qellim rritjen e efektivitetin te shfrytezimit te spektrit te frekuencave, dhenien e  mundesise operatoreve te interesuar per perdorimin e ketij spektri per ...

[...me teper]

broadband09

BROADBAND

statistika

STATISTIKA

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Arkiva

Prev Next