Lajme

CEPT / ECC VENDOS QE BREZI 700 Mhz TE JEPET PER SHERBIME TOKESORE MOBILE

CEPT / ECC VENDOS QE BREZI 700 Mhz TE JEPET…

CEPT-Konferenca europiane e administratave te postave dhe telekomunikaconeve me vendimin ECC Decision (15)01 ka miratuar...

FORUM I ITU MBI ZHVILLIMIN RAJONAL

FORUM I ITU MBI ZHVILLIMIN RAJONAL

Në periudhën 20-22 prill 2015, u mbajt në Bukuresht, Rumani, Forumi Rajonal për Europën, organizuar...

KONFERENCA E STRATEGJISË GLOBALE TË UPU-SË

KONFERENCA E STRATEGJISË GLOBALE TË UPU-SË

Në periudhën 13-14 prill 2015, zhvilloi punimet Konferenca e Strategjisë Globale 2015 e UPU-së (Unioni...

NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

KVO njoftoi me datën 15.04.2015 klasifikimin e ofertave të vlefshme per proceduren e prokurimit me...

AKEP-Jo-duhanit2