Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.2689, datë 22.09.2016 Për Miratimin e dokumentit: "Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit".

Vendim Nr.2687, datë 08.09.2016 Për Miratimin për këshillim publik të disa ndryshimeve në Rregulloren Nr.12, datë 07.04.2010 "Për  të dhënat statistikore dhe financiare periodike të sipërmarrëesve të rrjeteve dhe /ose shërbimeve të komunikimeve elektronike", e ndryshuar.

Vendim Nr.2686, datë 31.08.2016 Për Miratimin e dokumentit për këshillim publik Rregullore "Metodika e inspektimit të veprimtarisë së sipërmarrësve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike"

Vendim Nr.2685, datë 31.08.2016 Për Miratimin për këshillim publik Rregullore të dokumentit"Metodika e inspektimit të veprimtarisë së ofruesve të shërbimit postar"

Vendim Nr.2684, datë 31.08.2016 Për miratimin për këshillim publik të dokumentit "Rregullore për monitorimin e spektrit të frekuencave"

Vendim Nr.2682, datë 07.07.2016 Për "Miratimin për Këshillim publik të Dokumentit: Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë  të aksesit broadband dhe në infrastrukturën aktive dhe pasive në rrjete fikse - Këshillim Publik"

Vendim Nr 2681, datë 08.06.2016 Për "Miratimin për këshillim publik të Dokumentit: Analizë e tregjeve me shumice të aksesit broadband në Internet dhe Linjave me Qira - Këshillim Publik"

Vendim Nr.2680 datë 08.06.2016 Për "Miratimin e rinovimit dhe pajisjen e sipërmarrësit "Vodafone Albania "sh.a me Autorizim Individual për përdorimin e frekuencave të brezit 900 dhe 1800 MHz"

Vendim Nr.2678 datë 21.04.2016 Për "Dhënien e Autorizimit Individual sipërmarrësit "Albtelecom" sh.a., për të drejtën e përdorimit të frekuencave 2550-2570 MHz çiftuar me 2670-2690 MHz".

 

Lajme

Drejtori i Byrosë së Zhvillimit të Telekomunikacionit të ITU-së (BDT) Z.Brahima SANOU, pret në takim Kryetarin e AKEP Z.Piro XHIXHO

Drejtori i Byrosë së Zhvillimit të Telekomunikacionit të ITU-së (BDT)…

Në kuadër të bashkëpunimit dhe mbështetjes që ITU i ka dhënë AKEP-it për...

AKEP merr pjesë në Konferencen Ndërkombëtare " Riding the (radio) waves of change"

AKEP merr pjesë në Konferencen Ndërkombëtare " Riding the (radio)…

 Bukuresht më 26 Shtator 2016- U mbajt në Bukuresht, Rumani, Konferenca  ndërkombëtare  me...

Takim me misionin e ITU në kuadër të projektit - "QoS PROJECT Polish-Albanian (UKE-AKEP) project under the auspices of ITU

Takim me misionin e ITU në kuadër të projektit -…

 Ne datat 22-23 Shtator ne AKEP u organizua takimi i rradhes me misionin...

AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E JASHTËZAKONSHËM PLENAR TË BEREC

AKEP MERR PJESË NË TAKIMIN E JASHTËZAKONSHËM PLENAR TË BEREC

Bruksel 25 gusht 2016- Organi i Rregullatorëve Europianë për...

AKEP-Jo-duhanit2