Lajme

FORUMI BOTËROR WSIS 2015 PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT.

FORUMI BOTËROR WSIS 2015 PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT…

Nga data 25-29 Maj po zhvillohen punimet Forumi Botëror WSIS 2015 me temë:TIK në funksion...

WORKSHOP RAJONAL PËR EUROPËN DHE CIS, MBI ADMINISTRIMIN E SPEKTRIT

WORKSHOP RAJONAL PËR EUROPËN DHE CIS, MBI ADMINISTRIMIN E SPEKTRIT

Në periudhën 5-7 Maj 2015, u mbajt në Budapest, Hungari Workshop-i Rajonal për Europën dhe...

AKEP RAPORTON NE KUVEND MBI VEPRIMTARINE PER VITIT 2014

AKEP RAPORTON NE KUVEND MBI VEPRIMTARINE PER VITIT 2014

Më 18 Maj 2015, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008...

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS AKEP DHE CRC

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MIDIS AKEP DHE CRC

Tiranë më 12 maj 2015- AKEP në kuadër të rritjes së bashkëpunimit me Entet Rregullatore...

AKEP-Jo-duhanit2