Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.2664 date 14.01.2016 Per Monitorimin e efekteve te mos-diskriminimit te tarifave on-net/off-net dhe pezullimin e filimit te efekteve te simetrise se tarifave te terminimit ne rrjetet celulare te percaktuara me Vendim nr.2542, date 13.03.2015 per " Disa shtesa dhe ndryshime ne Vendimet e Keshillit Drejtues te AKEP me nr.2522, 2523. 2524, 2525 dhe 2526 date 06.11.2014"

Vendim Nr.2663 date 28.12.2015 Për Miratimin e dokumentit të Tenderit Publik me Procedurë të Hapur me objekt "Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz dhe Njoftimin për tender publik, Ref. 6-2x5-6x5-2016

Vendim Nr.2662 date 28.12.2015 Për Miratimin e dokumentit të Tenderit Publik me Procedurë të Hapur me objekt "Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1970-1980 MHz çiftuar me 2160-2170 MHz dhe 5 MHz spektër i paçiftuar 1915-1920 MHz" dhe Njoftimin për Tender Publik, Ref.2-2x5+5-2016

Vendim Nr.2661 date 17.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Advanced Business Solutions - ABS sh.p.k.

Vendim Nr.2660 date 17.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Klobes sh.p.k.

Vendim Nr.2659 date 17.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Alfa Kabëll sh.p.k.

Vendim Nr.2658 date 28.12.2015 Për Miratimin e dokumentit Rregullore për " Procedurën dhe mënyrën e llogaritjes së nivelit të pagesave vjetore që kryhen në AKEP për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare-dokument përfundimtar"

Vendim Nr.2657 date 17.12.2015 Për Heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve të sipërmarrësit Ruzhdi Bajrami( Person Fizik)

 

Lajme

POSTËS SHQIPTARE I DORËZOHET AUTORIZIMI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMEVE POSTARE

POSTËS SHQIPTARE I DORËZOHET AUTORIZIMI I PËRGJITHSHËM I SHËRBIMEVE POSTARE

Në mbështetje të Neni 19 të Ligjit nr.46/2015, “Për Shërbimet Postare në Republikën...

INAGUROHET STACIONI FIKS I MONITORIMIT NË PINET

INAGUROHET STACIONI FIKS I MONITORIMIT NË PINET

Më datë 18 Dhjetor 2015, Kryetari i Këshillit Drejtues të AKEP, Z.Piro Xhixho...

AKEP HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË FREKUENCAVE TË BREZIT 2100 MHZ DHE 2600 MHZ

AKEP HAP PROCEDURAT E TENDERIT PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË…

Në mbledhjen e datës 28.12.2015 Këshilli Drejtues i AKEP miratoi Dokumentet e Tenderit...

ALBANIAN SECURITY FORUM – ASF 2015

ALBANIAN SECURITY FORUM – ASF 2015

Tiranë më 10 dhjetor 2015, ka përfundurar me sukses Forumi i parë Shqiptarë...

AKEP-Jo-duhanit2