AKEP FINALIZON PROJEKTIN E-ATHORITY

logo-akep-lajm-1AKEP me perfundimin e projektit per ngritjen e Server Room te ri sipas standarteve bashkekohore  per te bere te mundur rritjen maksimale te sigurise dhe disponueshmerise per sistemet dhe aplikimet  on-line qe kryen ne AKEP dhe projektit E- Arkiva (arkive teresisht dixhitale) bashke me disa prej projekteve te tjera te rendesishme te meparshme si Portabiliteti  Numrit, Sistemet e aplikimit online per Autorizim te Pergjithshem. dhe Autorizim Individual, raportimeve, statistikave dhe licencave, Sistemi i menaxhimit te domain .al, platforma qe ka dixhititilizuar informacionin mbi infrastukturen kabllore dhe radio ATLAS, E-Cabinet i cili dixhitalizon dhe ben te mundur administrimin elektronik te te gjithe praktikave te AKEP, Sistemet per administrimin e frekuencave dhe monitorimit, etj ka perfunduar projektin madhor disa vjecar per shnderimin ne e-Authority.
 
AKEP per ngritjen e ketyre sistemeve eshte bazuar ne praktikat me te mira te autoriteteve te rregullatore te BE, sfida e AKEP per te ardhmen është konvergjimi (interops) i këtyre sistemeve duke bere te mundur rritjen e vazhdueshme te cilesise se sherbimit per pajtimaret dhe sipermarresit.