REHABILITIM I INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE KABLLORE AJRORE DHE STABILIZIM TË RRJETEVE TË INFRASTRUKTURËS URBANE 2018

Tiranë, Rruga "Frederik Shiroka"

 Frederik Shiroka 1-1 Frederik Shiroka 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Frederik Shiroka"

Tiranë, Rruga "Shyqyri Bërxulli"

 Shyqyri Berxulli 1-1 Shyqyri Berxulli 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Shyqyri Bërxulli"

Tiranë, Rruga "Frosina Plaku"

 Frosina Plaku 1-1 Frosina Plaku 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Frosina Plaku"

Durrës, Rruga " Ujësjellësi "

Ujesjellesi 1-1 Ujesjellesi 1-2

Shiko me teper: Durrës, Rruga " Ujësjellësi "

Tiranë, Rruga "Shyqyri Bërxolli"

Shyqyri Berxolli 1-1 Shyqyri Berxolli 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Shyqyri Bërxolli"

Tiranë, Rruga "Dervish Hatixheja"

Dervish Hatixheja 1-1 Dervish Hatixheja 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Dervish Hatixheja"

Tiranë, Rruga "Kinostudios"

Kinostudios-1-1 Kinostudios-1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Kinostudios"