REHABILITIM I INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE KABLLORE AJRORE DHE STABILIZIM TË RRJETEVE TË INFRASTRUKTURËS URBANE 2016

Tiranë, Rruga "Emin Duraku"

 Emin Duraku 1-1 Emin Duraku  1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Emin Duraku"

Tirane, Rruga "Pjetër Bogdani"

 Rruga Pjeter Bogdani 1.1 Rruga Pjeter Bogdani 1.2

Shiko me teper: Tirane, Rruga "Pjetër Bogdani"

Tiranë, Rruga "Nikolla Tupe"

 Ruga Nikolla Tupe 1-1 Rruga Nikolla Tupe 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Nikolla Tupe"

Tiranë, Rruga "Brigada 8 Sulmuese"

 Rruga Brigada 8 Sulmuese 1-1 Rruga Brigada 8 Sulmuese 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Brigada 8 Sulmuese"

Tiranë, Pallatet Agim

 pallatet agim1-1 pallatet agim1- 2

Shiko me teper: Tiranë, Pallatet Agim

Tiranë, Rruga "Frederik Shiroka"

 Frederik Shiroka 1-1 Frederik Shiroka 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Frederik Shiroka"

Tiranë, Rruga "Shyqyri Bërxulli"

 Shyqyri Berxulli 1-1 Shyqyri Berxulli 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Shyqyri Bërxulli"

Tiranë, Rruga "Frosina Plaku"

 Frosina Plaku 1-1 Frosina Plaku 1-2

Shiko me teper: Tiranë, Rruga "Frosina Plaku"

Durrës, Rruga " Ujësjellësi "

Ujesjellesi 1-1 Ujesjellesi 1-2

Shiko me teper: Durrës, Rruga " Ujësjellësi "