News

Kryetari i AKEP Z.Piro XHIXHO zhvillon takim me drejtorin e byrosë së zhvillimit të ITU Z.Brahima SANOU

Kryetari i AKEP Z.Piro XHIXHO zhvillon takim me drejtorin e…

 Gjenevë më 12 Qershor 2017- Gjatë zhvillimit të punimeve të  Samitit Global mbi  Shoqërinë e...

AKEP në Samitin Global për shoqërinë e informacionit ITU WSIS-17

AKEP në Samitin Global për shoqërinë e informacionit ITU WSIS-17

Gjenevë, më 12-16 Qershor 2017- AKEP mori pjesë në punimet e Samitit Botëror mbi Shoqërinë...

Njoftim mbi Zhvillimin e provimit Radioamator

Njoftim mbi Zhvillimin e provimit Radioamator

AKEP, në zbatim të Rregullores “Për shërbimin radioamator në Republikën e Shqipërisë”, njofton palët e...

AKEP në konferencën rregullatore ndërkombëtare të AEK

AKEP në konferencën rregullatore ndërkombëtare të AEK

 Ohër, më 24-26 maj 2017- Me ftesë të Agjensisë së Komunikimeve Elektronike të Republikës së...

AKEP-Jo-duhanit2