Regjistrat të tjerë

Regjistri i Liçencave të Stacioneve Radio të Anijeve

Regjistri i Certifikatave të Operatorëve për Radio Detar

Regjistri i Licencave per Stacionet Radio te Avionit

Regjistri i Autorizimeve për Stacionet Radio Bregdetare

Regjistri i Çertifikatave dhe Liçencave të Radio Amatorëve Shqiptarë

Regjistri i Liçencave për Radioamatorë të Huaj

Regjistri për Liçencë Autoritet i Llogarive Detare dhe kodi AAIC

 

 

Leave a reply