Lajme

DIGI DARE BEFORE THE FINAL SWITCHOVER

DIGI DARE BEFORE THE FINAL SWITCHOVER

Tirane ,më 17 Dhjetor 2014- Një delegacion nga AKEP ka marre pjesë në datat 11-12...

TAKIM PLENAR I BEREC

TAKIM PLENAR I BEREC

TIRANE 9 Dhjetor 2014- Takimi plenar i BEREC (Trupi i Rregullatorëve Europianë për Komunikimet elektronike)...

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt: “ Dhënia e të drejtave të përdorimit në...

ZHVILLON PUNIMET KONFERENCA E PLOTËFUQISHME E ITU-SË (PP-14)

ZHVILLON PUNIMET KONFERENCA E PLOTËFUQISHME E ITU-SË (PP-14)

Në periudhën 20 tetor – 7 nëntor, 2014 në Busan, Republika e Koresë së Jugut...

AKEP-Jo-duhanit2