News

PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

Programi i Punës së BEREC për 2017, mban angazhimin BEREC për zhvillimin e praktikave më...

AKEP hap Zyrën e Sektorit Rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit Shkodër

AKEP hap Zyrën e Sektorit Rajonal të Monitorimit dhe Inspektimit…

Shkodër më 12 Janar 2017- AKEP në kuadër të zbatimit të Vendimit të Kuvendit Nr...

Zhvillohet takimi në nivel ekspertësh midis AKEP dhe ARKEP, lidhur me zhvillimet rregullatore në tregun postar

Zhvillohet takimi në nivel ekspertësh midis AKEP dhe ARKEP, lidhur…

Tiranë 15 Dhjetor- Me kërkesë të Autoritetit Rregullativ për Komunikimet Elektronike dhe Postare të Kosovës...

Akep merr pjesë në takimin e 29-të plenarë të BEREC

Akep merr pjesë në takimin e 29-të plenarë të BEREC

Berlin 9 Dhjetor- Institucioni Europian i grupit të Rregullatorëve në fushën e Komunikimeve Elektronike, BEREC...

AKEP-Jo-duhanit2