Lajme

TAKIM KONSULTATIV PËR REHABILITIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE KABLLORE AJRORE

TAKIM KONSULTATIV PËR REHABILITIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE KABLLORE AJRORE

Tiranë më 20 shkurt 2015 AKEP, me iniciativë të Ministrise së Inovacionit dhe Administratës Publike, ...

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

Njoftim për zhvillimin e tenderit publik me objekt:“Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat...

AKEP MERR STATUSIN E VËZHGUESIT NË ERGP

AKEP MERR STATUSIN E VËZHGUESIT NË ERGP

Në datën 9 shkurt, 2015 AKEP bëhet anëtar me statusin e vëzhguesit në Grupin e...

NJOFTIM PER SHTYP

NJOFTIM PER SHTYP

Më datë 5 shkurt 2015 Kuvëndi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar me 79 vota...

AKEP-Jo-duhanit2