News

Zhvillohet mbledhja e përbashkët midis AKEP dhe ARKEP

Zhvillohet mbledhja e përbashkët midis AKEP dhe ARKEP

Më datat 13 dhe 14 Tetor 2016 një delagacion i AKEP me ftesë të ARKEP...

Zhvilloi  Punimet Kongresi i 26-të Universal Postar

Zhvilloi Punimet Kongresi i 26-të Universal Postar

Përgjatë periudhës 20 Shtator- 7 Tetor 2016 u zhvillua Kongresi i 26-të Universal Postar, në...

Takimi i 28-të plenar i Organit të Rregullatorëve Europian të Komunikimeve Elektronike (BEREC)

Takimi i 28-të plenar i Organit të Rregullatorëve Europian të…

 Vilnius, Lituani 6 tetor, 2016: U zhvillua Seanca Plenare e tretë për vitin 2016 e...

Komisioni Europian për rishikimin e kuadrit rregullator të BE-së për Komunikimet Elektronike

Komisioni Europian për rishikimin e kuadrit rregullator të BE-së për…

Ligji i BE-së mbulon sherbimet e telekomunikacioneve fikse dhe mobile, internet, shërbimet TV dhe transmetimet...

AKEP-Jo-duhanit2