News

Organizohet ne Durrës takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës urbane të Komunikimeve Elektronike

Organizohet ne Durrës takimi i radhës mbi stabilizimin e infrastrukturës…

 Në vijim te procesit për përmiresimin dhe stabilizimin e situates të rrjeteve urbane të  komunikimeve...

Takim pune AKEP-ARKEP mbi implementimin e kodeve të pikave kombëtare dhe ndërkombëtare të sinjalizimit

Takim pune AKEP-ARKEP mbi implementimin e kodeve të pikave kombëtare…

Tiranë, më 31 Janar 2017- Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), me kërkesë të...

Organizohet në Fier takimi mbi ecurinë e punimeve në infarastrukturën urbane të Komunikimeve Elektronike

Organizohet në Fier takimi mbi ecurinë e punimeve në infarastrukturën…

Në kuadrin e detyrave të planifikuara nga AKEP, për përmiresimin dhe stabilizimin e situates të...

PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

Programi i Punës së BEREC për 2017, mban angazhimin BEREC për zhvillimin e praktikave më...

AKEP-Jo-duhanit2