News

AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2015

AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2015

Më 27 Prill 2016, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008...

Plus Communication pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve në brezin e frekuencave 2100 MHz ( i njohur ndryshe si 3G)

Plus Communication pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve në…

  Me VKD nr.2677 datë 21.04.2016, Këshilli Drejtues i AKEP, miratoi dhënien e autorizimit për përdorimin...

Albtelecom pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve broadband në brezin e frekuencave 2600 MHz (i njohur ndryshe si 4G)

Albtelecom pajiset me autorizim për ofrimin e shërbimeve broadband në…

Me VKD nr.2678 datë 21.04.2016, Keshilli Drejtues i AKEP, miratoi dhënien e autorizimit për përdorimin...

AKEP MERR PJESË NË WORKSHOP “BROADBAND SERVICES AND INFRASTRUCTURE MAPPING”

AKEP MERR PJESË NË WORKSHOP “BROADBAND SERVICES AND INFRASTRUCTURE MAPPING”

Në periudhën 11-12 Prill në Varshave, Poloni u zhvillua Workshop  Rajonal mbi “Broadband Services and...

AKEP-Jo-duhanit2